Székely Zsuzsanna

 

“Hiába fürösztöd önmagadban, Csak másban moshatod meg arcodat” (József Attila)

 

A segítő hivatás iránti elkötelezettségem gimnazista korom óta tart, amikor csatlakoztam egy ifjúsági telefonos lelkisegély szolgálathoz ügyelőként. Az egyetem alatt azt éreztem, hogy megtaláltam a helyemet. Sokat tanultam az oktatóim által teremtett humánus szellemi közegben és a szaktársakkal folytatott eszmecserék során. A legtöbbet a beszélgetések, a szemináriumok, a szakmai gyakorlatok adtak, ahol másokkal kölcsönhatásban tudtam jelen lenni. Ezekben az években több saját élményű csoportfoglalkozáson is részt vettem, megtapasztaltam a közösségben rejlő építő erőt, az együtt fejlődés lehetőségét. Ekkor köteleződtem el igazán a csoportos forma mellett, és az egyéni segítő beszélgetéseknél is a kapcsolat gyógyító erejét tartom a legfontosabbnak. 

2008-ban megalapítottam a Pécsi Ifjúsági Lelkisegély Szolgálatot, mely 2012 óta a Lélektér Ifjúságsegítő Alapítvány keretei között folytatja tevékenységét az Ifjúsági Lelki Elsősegély 137-00 segélyszám működtetéséhez kapcsolódva. Az alapítvány elnöke, a telefonszolgálat szakmai vezetője vagyok. 

2010 óta a büntetés-végrehajtásban dolgozom szociális munkásként, reingerációs programok keretében a fogvatartottak társadalmi és munkaerő-piaci visszailleszkedésének támogatása a feladatom. Az egyéni beszélgetések során sokféle életutat, sorsot megismertem, amelyek segítettek abban, hogy előítélet-mentesebben, elfogadóbban kapcsolódjak a klienseimhez. 2013-ban a börtönben lettünk munkatársak Kormos Balázzsal, akivel közös szellemi fészekből származunk – ugyanazon egyetemen, szakon végeztünk -, és erre alapozva támogatjuk egymást azóta is a szakmai fejlődésben, sokat tanultam tőle.

2014-ben megismerkedtem Németh László művészetterapeutával egy munkahelyi továbbképzés csoportvezetőjeként, nagy hatást gyakorolt rám a világszemlélete és az emberképe, ezért 2015-ben elkezdtem a Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület művészetterapeuta képzését.

Csoportokat egyetemista korom óta vezetek különböző célcsoportoknak. Középiskolásoknak tartottam prevenciós foglalkozásokat, fogvatartottaknak készségfejlesztő csoportokat (kommunikációs, életvezetési, önismereti, konfliktuskezelő), kreatív/kézműves csoportokat, munkaerő-piaci csoportokat (álláskeresési, pályaválasztási), telefonos ügyelőknek kiképző csoportokat, csapatépítő tréningeket, szociális munkás hallgatóknak szakma specifikus csoportokat, pszichológus hallgatóknak művészetterápiás önismereti foglalkozásokat. 

 

Végzettségek:

2017 – szocioterapeuta, művészetterápiás csoportvezető (Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület)

2011 – bűnmegelőzési koordinátor (Miskolci Egyetem Általános Jogtudományi Kar)

2010 – okleveles szociális munkás (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)